Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek: ,,Az idősödő társadalmi kihívások kezelése a közigazgatás, védelem ágazatban” c. projekt.

A GINOP-5.3.5.-18-2018-00057 számú „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” című konstrukción belül az idősödő társadalmi kihívások kezelése a közigazgatás, védelem ágazatban projekt keretében „A nyugdíjba vonulás tervezésével kapcsolatos komplex tréning és segítségnyújtás” címmel olyan program került a célcsoport részére kialakításra, amely a nyugdíjba vonulással kapcsolatos kérdéseket komplex módon közelíti meg, a döntések meghozatalához kapcsolódó segítségnyújtással és a jogszabályi környezet teljeskörű megismertetésével.

Az alapvető érv az a sokat hivatkozott elv volt, hogy az időskorra való felkészülést nem lehet elég korán elkezdeni, azonban a fiatalabb életkorban általában nem ez a kérdés foglalkoztatja az embert első sorban. A programban résztvevő fiatalabb résztvevőkkel ezért elsősorban a nyugdíjra való felkészülés fontossága, különböző megtakarítási formák lehetőségei, az azokkal kapcsolatos motivációk kerülnek feldolgozásra, az alapvető nyugdíjfogalmak áttekintése mellett.

Az aktív munkavállalói létszakasz a nyugdíjba vonulással zárul le tipikusan. Az erre vonatkozó felkészülés, a nyugdíj melletti esetleges munkavégzés a pilot program egyik legfontosabb eleme. A pilot projekt amellett, hogy felmérte a nyugdíjba vonulással kapcsolatos várakozásokat, a nyugdíjra vonatkozó kérdéseket, komplex ismeretanyagot nyújtott a résztvevők számára. Az ismeretátadás a rendezvények mellett online tananyagok biztosításával is megvalósult.

Széchenyi 2020. Készült Magyarország Kormánya Megbízásából, az Európai Unió támogatásával.

PPT-PDF