Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek: ,,Az idősödő társadalmi kihívások kezelése a közigazgatás, védelem ágazatban” c. projekt. 

A GINOP-5.3.5.-18-2018-00057 számú „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” című konstrukción belül az idősödő társadalmi kihívások kezelése a közigazgatás, védelem ágazatban projekt kutatása komplex megközelítését adja az életkor előrehaladtának foglalkoztatáspolitikai, munkajogi, társadalombiztosítási jogi kérdéseinek, lehetőséget adva a hazai és nemzetközi trendek, problémák és megoldások vizsgálatára. 

A kutatás kiinduló pontja, hogy a közigazgatási szervezetrendszerek és azon belül is a rendvédelmi szervezetek sok szempontból ugyanolyan jellemzőkkel bírnak, mint bármely más munkahely, hiszen társadalmi környezetben léteznek, a társadalom biztosítja számukra a személyi állományt, onnan szerzik be működési szükségleteiket és társadalmi igényeket elégítenek ki. Ugyanakkor számos egyedi tulajdonság is társul e szektorhoz, amely munkaerőpiaci, szervezetfejlesztési, a hosszú távú munkavállalói jóllét fenntartása és a szakmai fejlődés szempontjából releváns.

Jelenleg Magyarországon a munkavállalók közel 10 százaléka dolgozik a közigazgatás ágazatban, ezen belül kimondható, hogy a rendvédelem ágazaton belül a legmegterhelőbbek a munkavégzés feltételei. A kutatásban jogász, közgazdász kutatók vettek részt, akik publikációs tevékenységük, korábbi kutatásaik alapján szakmailag megalapozottan tudták megvalósítani a jogtudományi és közgazdaságtudományi kutatási feladatokat és elvégezni a kutatási projektben megvalósítandó feladatokat.

Széchenyi 2020. Készült Magyarország Kormánya Megbízásából, az Európai Unió támogatásával.

PPT-PDF